top of page

 recent: 

Download het Impact Rapport wat we maakten voor 2022 en 2023 en lees wat we in 2024 gaan doen in het Jaarplan:

Screenshot 2024-03-19 at 09.38.25.png
Screenshot 2024-03-19 at 09.38.12.png

VRAAGSTUKKEN EN PROGRAMMA's

Om bij te dragen aan een rechtvaardige en duurzame samenleving, richten we ons op verschillende complexe maatschappelijke vraagstukken: digitale inclusie, taalverwerving en -ontwikkeling, de kinderopvangtoeslagaffaire, kinderen in armoede en een rechtvaardige energietransitie.

 

Samenwerking staat centraal in alles wat we doen. Daarin bewaken we altijd onze neutrale rol. Dit vraagt om zorgvuldige overwegingen met betrekking tot bronnen van financiering van overheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties, filantropie en individuen. We ontvangen geen instellingssubsidie vanuit de overheid. 

ADS logo.png

Alliantie digitaal samenleven

De Alliantie Digitaal Samenleven is in 2020 in het leven geroepen door number 5 foundation, Beeld & Geluid, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en VodafoneZiggo met als gezamenlijk doel dat iedereen in de digitale samenleving meedoet en meetelt.

Taalschatten_staand_400px.png

Taalschatten

Een initiatief van number 5 foundation in samenwerking met Tilburg University en Stichting Lezen en Schrijven met als gezamenlijke doel er voor zorgen dat álle kinderen op het juiste taalniveau zijn wanneer zij beginnen aan de basisschool.

(GELIJK)WAARDIG HERSTEL

(gelijk)waardig Herstel

Wat ooit begon als De Zolderkamer @ number 5 is nu een erkende aanpak van (Gelijk)waardig Herstel. We ondersteunen kinderen, jongeren en ouders die zijn geraakt door de kinderopvangtoeslagaffaire. We faciliteren hun wens voor eigen regie over processen en uitkomsten. Het doel is om landelijk en lokaal samen te werken met alle spelers aan structurele en creatieve oplossingen.

KuA logo.png

Kinderen uit armoede

Ongeveer 1 op de 13 kinderen in Nederland groeit op in armoede. Dit heeft grote gevolgen voor hun zelfbeeld, dagelijks leven en perspectief, nu en in de toekomst. Met AFAS Foundation als strategisch partner willen we alle game changers bij elkaar brengen om kinderarmoede sytemisch aan te pakken. Vanuit de inzichten van kinderen en ouders die in armoede leven creëren we inzicht in welke interventies wel en niet werken. We brengen hen met alle spelers uit de wetenschap, overheid, maatschappelijk middenveld en filantropie bijeenbrengen en ondersteunen hen gezamenlijk om samen te werken aan structurele oplossingen.

Onzichtbare Bruggen.png

Rechtvaardige energietransitie

We creëren en verankeren de duurzame koers binnen de samenleving. Dit doen we aan de hand van een mensgerichte, holistische aanpak met co-creatie sessies.

In onze publicatie 'Onzichtbare bruggen' zijn uiteenlopende perspectieven en inzichten gebundeld van mensen voor wie energie niet vanzelfsprekend is in hun dagelijks leven tot mensen die er hun werk van hebben gemaakt. 

Waarom? Om beter te begrijpen wat er nodig is voor een (meer) rechtvaardige energietransitie. De kracht van het rapport zit in het proces zelf: het identificeren en bouwen van bruggen die nu nog te vaak onzichtbaar zijn.

publicaties

 

Sommige vraagstukken vragen niet om een programma maar om agendering of zichtbaarheid. We starten dan met het bundelen van inzichten en kennis in een publicatie. Bekijk hier de meest actuele publicaties van number 5 foundation.

Onzichtbare Bruggen.png
(Gelijk)waardig Herstel.jpeg
Bondgenoten in de democratie.jpeg
Buitendelijntjes.jpeg

Jaarplannen

2019_Jaarplan_number5foundation.png
2020_Jaarplan_number5foundation.png
Jaarplan_n5_2021.png

Jaarverslagen & Publicatieplicht ANBI

bottom of page