top of page

VRAAGSTUKKEN EN PROGRAMMA's

Om bij te dragen aan een rechtvaardige en duurzame samenleving, richten we ons op verschillende complexe maatschappelijke vraagstukken: digitale inclusie, taalverwerving en -ontwikkeling, de kinderopvangtoeslagaffaire, kinderen in armoede en een rechtvaardige energietransitie.

 

Samenwerking staat centraal in alles wat we doen. Daarin bewaken we altijd onze neutrale rol. Dit vraagt om zorgvuldige overwegingen met betrekking tot bronnen van financiering van overheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties, filantropie en individuen. We ontvangen geen instellingssubsidie vanuit de overheid. 

ADS logo.png

Alliantie digitaal samenleven

De Alliantie Digitaal Samenleven is in 2020 in het leven geroepen door number 5 foundation, Beeld & Geluid, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en VodafoneZiggo met als gezamenlijk doel dat iedereen in de digitale samenleving meedoet en meetelt.

Taalschatten_staand_400px.png

Taalschatten

Een initiatief van number 5 foundation in samenwerking met Tilburg University en Stichting Lezen en Schrijven met als gezamenlijke doel er voor zorgen dat álle kinderen op het juiste taalniveau zijn wanneer zij beginnen aan de basisschool.

(GELIJK)WAARDIG HERSTEL

(gelijk)waardig Herstel

Wat ooit begon als De Zolderkamer @ number 5 is nu een erkende aanpak van (gelijk)waardig herstel. We ondersteunen kinderen, jongeren en ouders die zijn geraakt door de kinderopvangtoeslagaffaire. We faciliteren hun wens voor eigen regie over processen en uitkomsten. Het doel is om landelijk en lokaal samen te werken met alle spelers aan structurele en creatieve oplossingen.

Kinderen in armoede

Ongeveer 1 op de 13 kinderen in Nederland groeit op in armoede. Dit heeft grote gevolgen voor hun zelfbeeld, dagelijks leven en perspectief, nu en in de toekomst. Met AFAS Foundation als strategisch partner willen we alle game changers bij elkaar brengen om kinderarmoede sytemisch aan te pakken. Vanuit de inzichten van kinderen en ouders die in armoede leven creëren we inzicht in welke interventies wel en niet werken. We brengen hen met alle spelers uit de wetenschap, overheid, maatschappelijk middenveld en filantropie bijeenbrengen en ondersteunen hen gezamenlijk om samen te werken aan structurele oplossingen.

Screenshot 2022-10-13 at 05.59.07.png
AndersReizen_RGB.jpeg

Rechtvaardige energietransitie

We creëren en verankeren de duurzame koers binnen de samenleving. Dit doen we aan de hand van een mensgerichte, holistische aanpak met co-creatie sessies. Hierbij gebruiken we de ijsberg, een krachtige metafoor voor systeemdenken: systemen zijn als grote ijsbergen. Alleen het topje is zichtbaar (bovenstroom), maar juist wat er onder water zit (onderstroom) bepaalt uiteindelijk de echte verankering en daarmee de duurzame zichtbare impact.

Een voorbeeld is De Coalitie Anders Reizen. Een kennisnetwerk van bedrijven die samen werken aan het verduurzamen van hun zakelijke mobiliteit. Doelstelling is het halveren van de CO2-uitstoot van zakelijke mobiliteit binnen tien jaar.

publicaties

 

Sommige vraagstukken vragen niet om een programma maar om agendering of zichtbaarheid. We starten dan met het bundelen van inzichten en kennis in een publicatie. Bekijk hier de meest actuele publicaties van number 5 foundation.

Buitendelijntjes.jpeg
Bondgenoten in de democratie.jpeg
(Gelijk)waardig Herstel.jpeg

ANBI

Bekijk hier ons jaarverslag, de jaarrekening en en publicatieplicht voor ANBI.

bottom of page