connecting for impact

Als onafhankelijke verbinder en procesbegeleider brengen we mensen met uiteenlopende ervaringen, kennis en achtergronden bijeen om samen complexe vraagstukken aan te pakken. Ieder proces is anders: er is geen vast recept voor systemische verandering. Door de jaren heen is onze methodologie gegroeid tot de huidige vorm.

In elke stap werken we vanuit dialoog. Onze aanpak is vanuit de praktijk ontstaan en is onderbouwd door denkers zoals natuurkundige David Bohm (1917-1992). Hij onderschrijft dat dialoog de methode is om samen tot een nieuwe werkelijkheid te komen:"...a form of free dialogue may well be one of the most effective ways of investigating the crisis which faces society, and indeed the whole of human nature and consciousness today."

 

Verwachte én onverwachte spelers delen hun hulpvragen, inzichten en ervaringen. Het onderscheid tussen belangen en perspectieven wordt transparant. De vertraging crëeert ruimte voor verrassende wendingen die nodig zijn voor nieuwe denkrichtingen.  

 

Het proces is dynamisch, maar vijf stappen zijn altijd cruciaal:

  • Definiëren van het probleem

  • Ontrafelen van blinde vlekken, rode vlaggen en behoeften

  • In kaart brengen van bestaande oplossingen

  • Vormgeven van theory of change

  • Ontwikkelen van actieplan

Model_jan2021_Tekengebied 1.png

Hoe we keuzes maken

Als we écht wakker liggen van een maatschappelijk probleem dat vast lijkt te zitten, beginnen we zelf met lopen om ook anderen in beweging te krijgen.

Als spelers beter willen samenwerken, faciliteren we hun proces en helpen we ze met de ontwikkeling van een gezamenlijk actieplan.

Als een aanpak de perspectieven mist van de mensen om wie het gaat, zetten we ons diverse netwerk in en helpen we met verbinden, luisteren en vertalen.