top of page

Hoe we werken

 

We zijn een onafhankelijke verbinder en procesbegeleider en brengen mensen met uiteenlopende ervaringen, kennis en achtergronden bij elkaar. Samen pakken we complexe vraagstukken aan. Ieder proces is anders: er is geen vast recept voor systemische verandering. Wel zijn er 5 vaste ingrediënten.

Onze aanpak is vanuit de praktijk ontstaan en is onderbouwd door denkers zoals natuurkundige David Bohm (1917-1992). Hij onderschrijft dat dialoog de methode is om samen tot een nieuwe werkelijkheid te komen:"...a form of free dialogue may well be one of the most effective ways of investigating the crisis which faces society, and indeed the whole of human nature and consciousness today."

methodes.png

dagelijkse realiteiten

De dagelijkse realiteiten van mensen vormen de leidende logica.

 • Relevante data identificeren over zowel de situatie van mensen t.o.v. een vraagstuk als de voortgang;
 • Dieper luisteren naar de verschillende perspectieven van mensen die vraagstukken in de dagelijkse realiteit (be)leven;

 • Dissonanties blootleggen tussen menslogica en systeemlogica om tot de juiste probleemdefinities te komen.

methodes-02.png

ijsberg model

Het ijsberg model voor systemische aanpak.

 • Verschillende lagen en signalen vanuit de onderstroom zichtbaar maken;

 • Inzicht krijgen in de dwarsverbanden tussen relevante onderwerpen en alle dimensies van een vraagstuk;

 • Een gezamenlijk beeld bereiken van wat nodig is voor systeemverandering.

methodes-03.png

gelijkwaardige dialoog

Dialoog als continu, bottom up en collectief proces.

 • Perspectieven delen, ervaring uitwisselen, nieuwe inzichten opdoen en samen tot andere oplossingen komen;

 • Verschillende perspectieven samenbrengen vanuit gelijkwaardigheid;

 • Vraagstukken ontrafelen tot de kern zodat een helder beeld ontstaat van wat er aan de hand is en nodig is voor oplossingen.

methodes-04.png

gedeeld kompas

Van versnipperde initiatieven naar een collectief narratief.

 • Vertrouwen opbouwen dat individuele inzichten een plek krijgen in een collectief narratief;

 • Combineren van inzichten en aanbevelingen over verminderen (curatief) en voorkomen (preventief);

 • Opstellen van een rapport dat dient als gedeeld kompas en nieuwe taal voor alle spelers.

methodes-05.png

Dynamisch proces

Kernmissie en menslogica bewaken binnen een dynamisch proces.

 • Lange termijn visie en missie opstellen met daarin meerdere actielijnen die gaandeweg ontstaan;

 • Inspelen op onverwachte kansen die voortkomen uit waar de energie zit en wat er in het proces gebeurt;

 • Ongeplande wendingen toelaten, vooruitdenken, durven proberen, leren, bijsturen waar nodig. 

ONZE Uitgangspunten

DIALOOG

Het collectieve denkproces van delen, vragen stellen, luisteren en vertalen.

BALANS

Bewustzijn van het onderscheid tussen denken als mens en in functie.

SYSTEMISCHE AANPAK

Zichtbare én onzichtbare signalen en dwarsverbanden blootleggen.

bottom of page