top of page

privacyverklaring

In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop number 5 foundation persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinde wij persoonsgegevens verwerken, hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen en andere informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Mocht u vragen hebben over ons beleid, neem dan contact op via impact@numberfive.community.

 

We hechten groot belang aan uw privacy en de bescherming van uw gegevens. Wij houden ons aan de privacyregels zoals deze vastgelegd zijn in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige relevante regelgeving.

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle websites van number 5 foundation, waaronder www.numberfive.community, www.taalschatten.nl en www.gelijkwaardigherstel.nl

 

Door onze website te bezoeken en/of de op deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met (het bepaalde in) deze privacyverklaring. In geval van tegenstrijdigheid tussen de (eventuele) voorwaarden van specifieke programma’s, projecten en/of activiteiten enerzijds en deze privacyverklaring anderzijds, prevaleren – indien aanwezig – de voorwaarden van de specifieke programma’s, projecten en/of activiteiten boven deze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij verwerken de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt via de website, bijvoorbeeld wanneer u het contactformulier invult, u zich inschrijft op onze nieuwsbrief en/of het aanmelden voor activiteiten. Het gaat dan om persoonlijke gegevens zoals uw naam en uw e-mailadres. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om u van dienst te kunnen zijn.

We verwerken uw persoonsgegevens voor servicedoeleinden (om te reageren op berichten die u aan ons hebt gericht bijvoorbeeld na het invullen van het contactformulier) en marketingdoeleinden, zoals promotionele doeleinde. Hieronder valt bijvoorbeeld het verzenden van nieuwsbrieven.

 

U kunt ons vragen om de gegevens die we van u hebben in te zien, deze te (laten) wijzigen of deze te (laten) verwijderen door contact met ons op te nemen via impact@numberfive.community.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies om u als gebruiker van deze website in staat te stellen de functionaliteit van de website te gebruiken. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het tonen van de gevraagde webpagina’s en de bijbehorende functionaliteiten, dan wel voor het uitvoeren van de gevraagde dienstverlening. We gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Analyses van de website met Google Analytics

Via onze websites wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google als deel van de ‘Analytics’-dienst. Wij gebruiken deze dienst om de aantallen bezoekers bij te houden en rapportages te krijgen over de manier waarop onze bezoekers van de website gebruikmaken. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden gebruikt om de website te optimaliseren.

 

Google is gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield. Dit zorgt ervoor dat bij het verwerken van uw gegevens door Google in de VS een gepast niveau van gegevensbescherming wordt gehandhaafd. Meer informatie over de gevolgen hiervan voor uw privacy is te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. U kunt uw toestemming voor het gebruik van deze webanalyses intrekken door de Google Analytics Opt-out Add-on te downloaden.

Websites van derden

Op de website zijn mogelijk hyperlinks opgenomen naar websites van derden, zoals LinkedIn, Facebook, Instagram en diverse nieuwbronnen. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt number 5 foundation geen verantwoordelijkheid voor hen en de manier waarop zij met (persoons)gegevens omgaan. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links zijn weergegeven op de website(s) van number 5 foundation.

In relatie tot de nieuwsbrief. Het opgegeven e-mailadres wordt gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief. Uitschrijven kan altijd via de tekst onderaan de nieuwsbrief. Mailchimp wordt gebruikt als verwerker in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van Mailchimp.

Verstrekking van gegevens aan derden

Number 5 foundation verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaartermijn van uw gegevens
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinde. De bewaartermijn is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Nadat uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze geanonimiseerd of verwijderd.

Beveiligen

We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De websites van number 5 foundation maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via impact@numberfive.community.

Wijziging privacyverklaring
Number 5 foundation behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. De gewijzigde privacyverklaring wordt dan op deze website gepubliceerd. Wij doen hiervan geen persoonlijke aankondiging.

Deze privacyverklaring is voor het laatst op 1 februari 2023 gewijzigd.

bottom of page