top of page
Image by Allec Gomes

OORSPRONG en missie

Number 5 foundation werd in 2017 opgericht door Constantijn en Laurentien van Oranje als neutrale plek. Waar mensen dwars door conventies heen kunnen samenwerken aan een rechtvaardige en duurzame samenleving. Een werkwijze die versnipperde perspectieven en initiatieven omzet in gedeelde denkkaders en systemische oplossingen. Om een community van moedige game changers te creëren die samen de regels van het spel veranderen.

Hun droom was een verrassend huis van dialoog. Met als bronkennis de mensen die vanuit dagelijkse beleving complexe maatschappelijke vraagstukken ervaren. 

 

Zo hopen ze ook bij te dragen aan gelijkwaardigheid in de samenleving. Onze missie is dus connecting for impact.

number 5 & number 90

Number 5 foundation heeft nu twee locaties met een herkenbare én eigen sfeer: number 5 in Den Haag en number 90 in Almere. Gewoon, omdat het de huisnummers zijn.

Number 90 is in 2022 tot stand gekomen dankzij de samensmelting van de tomeloze inzet en expertise van het College van Herstelexperts in Almere en het landelijke werk aan de kinderopvangtoeslagaffaire van number 5 foundation.

ONZE Uitgangspunten

DIALOOG

Het collectieve denkproces van delen, vragen stellen, luisteren en vertalen.

BALANS

Bewustzijn van het onderscheid tussen denken als mens en in functie.

SYSTEMISCHE AANPAK

Zichtbare én onzichtbare signalen en dwarsverbanden blootleggen.

Image by Megha Ajith

CONTEXT

Op allerlei terreinen zijn transities gaande en staan onze aarde, de sociale cohesie en fundamentele waarden zoals vrijheid en gelijkheid onder druk.

 

Verschillen in inkomens en opleiding worden groter en spanningen tussen groepen nemen toe. Allerlei mensen voelen zich buitengesloten, niet gehoord en achtergesteld. Sociale, (geo)politieke en technologische ontwikkelingen hebben een enorme impact op de manier waarop we (niet) met elkaar communiceren. Digitalisering biedt steeds meer mensen toegang tot kennis. Maar inclusie is een uitdaging. Innovaties leiden tot groei van sociaal welzijn en de economie, maar werken ook ongelijkheid in de hand

SOCIALE INNOVATIE

We moeten maatschappelijke vraagstukken dus structureel anders aanpakken. De oproep tot dialoog en échte samenwerking wordt steeds luider. 

 

Maar waar begin je, als verschillende perspectieven elkaar niet weten te vinden, laat staan ontmoeten en begrijpen waardoor mensen vanuit aannames naar oplossingen zoeken? Als bestaande besluitvormingsprocessen in de kern niet inclusief zijn? En als de huidige initiatieven en interventies vanuit net een andere probleemdefinitie zijn opgezet en daardoor niet optellen tot structurele oplossingen?

 

Samenwerken lukt alleen vanuit een gedeeld beeld van de werkelijkheid. En door aan de bron verschillende perspectieven bijeen te brengen en samen te ontrafelen wat het echte probleem is. Dit voorkomt blinde vlekken. Number 5 is daarom een vrije denkruimte voor gelijkwaardige en niet-vrijblijvende dialoog. We brengen verwachte en ónverwachte spelers samen. We helpen hen om samen tot een gedeelde theory of change te komen en een duurzame ketenaanpak te ontwerpen.

ONZE Waarden

NEDERIG

 

Kritische reflectie op eigen
houding en aannames.

NIEUWSGIERIG

Oprechte interesse in anderen
en onverwachte inzichten.

GELIJKWAARDIG

Wederzijds respect en waardering

voor diverse perspectieven.

AUTONOOM
 

Bereidheid om vrij van (eigen)belang te bedenken wat er nodig is.

ONDERNEMEND

 

Voorwaartse houding ten dienste

van concrete veranderingen.

bottom of page