top of page
Image by Kyle Gregory Devaras
logo.png

We gather to solve problems
we cannot solve on our own

Image by Megha Ajith

Het kan toch niet waar zijn?

Op allerlei terreinen zijn transities gaande en staan onze aarde, de sociale cohesie en fundamentele waarden zoals vrijheid en gelijkheid onder druk.

 

Verschillen in inkomens en opleiding worden groter en spanningen tussen groepen nemen toe. Allerlei mensen voelen zich buitengesloten, niet gehoord en achtergesteld. Sociale, (geo)politieke en technologische ontwikkelingen hebben een enorme impact op de manier waarop we (niet) met elkaar communiceren. Digitalisering biedt steeds meer mensen toegang tot kennis. Maar inclusie is een uitdaging. Innovaties leiden tot groei van sociaal welzijn en de economie, maar werken ook ongelijkheid in de hand.

Dat moet anders kunnen.

We moeten maatschappelijke vraagstukken dus structureel anders aanpakken. De oproep tot dialoog en échte samenwerking wordt steeds luider. 

 

Maar waar begin je, als verschillende perspectieven elkaar niet weten te vinden, laat staan ontmoeten en begrijpen waardoor mensen vanuit aannames naar oplossingen zoeken? Als bestaande besluitvormingsprocessen in de kern niet inclusief zijn? En als de huidige initiatieven en interventies vanuit net een andere probleemdefinitie zijn opgezet en daardoor niet optellen tot structurele oplossingen?

 

Samenwerken lukt alleen vanuit een gedeeld beeld van de werkelijkheid. En door aan de bron verschillende perspectieven bijeen te brengen en samen te ontrafelen wat het echte probleem is. Dit voorkomt blinde vlekken. Number 5 is daarom een vrije denkruimte voor gelijkwaardige en niet-vrijblijvende dialoog. We brengen verwachte en ónverwachte spelers samen. We helpen hen om samen tot een gedeelde theory of change te komen en een duurzame ketenaanpak te ontwerpen.

why
bottom of page