CONNECTING    FOR IMPACT

WE LISTEN & LEARN,
     CREATE & COLLABORATE

Dialogue is a revolution. You can start one,  but you cannot control how it turns out

THOMAS LATCHAM

Designer

OORSPRONG

Number 5 werd in 2017 opgericht door Constantijn en Laurentien van Oranje. Zij willen mensen verbinden die zich inzetten voor innovatie die bijdraagt aan een inclusieve, rechtvaardige en duurzame samenleving. Deze wens komt voort uit een zorg over de groeiende kloof tussen verschillende groepen. Over debatten waarin feiten, meningen, belangen en emoties door elkaar worden gehaald.

 

En over de versnippering van waardevolle initiatieven, die ieder voor zich niet de nodige systemische oplossingen kunnen verwezenlijken. Daarom is Number 5 een onafhankelijke plek waar mensen dwars door conventies heen worden uitgedaagd en begeleid om groter te denken. Zodat ze complexe maatschappelijke vraagstukken – altijd samen met de mensen om wie het gaat – écht kunnen oplossen.