CONNECTING FOR IMPACT
VOOR EEN DUURZAME, INCLUSIEVE 
EN RECHTVAARDIGE SAMENLEVING
arrow 2.png
arrow 3.png
arrow 3.png
WE INITIËREN
Als we écht wakker liggen van een maatschappelijk probleem dat vast lijkt te zitten, beginnen we zelf met lopen om ook anderen in beweging te krijgen.
WE BOUWEN
Als spelers beter willen samenwerken, faciliteren we hun proces en helpen we ze met de ontwikkeling van een gezamenlijk actieplan.
WE VERRIJKEN
Als een aanpak de perspectieven mist van de mensen om wie het gaat, zetten we ons diverse netwerk in en helpen we met verbinden, luisteren en vertalen. 

De 17 doelen van de Verenigde Naties (SDGs)

Bestaande en nieuwe initiatieven – door onszelf of anderen geïnitieerd –sluiten altijd aan op de 17 werelddoelen van de Verenigde Naties (SDGs).

UN17SDGS-2 TRANSP.png
DOELSTELLINGEN
arrow 1.png

#2

Versnellen en verdiepen
van samenwerkingsverbanden

#3

Aanscherpen en delen van
Connecting for Impact
methodologie
VOOR 2022
arrow 2.png
arrow 2 flip.png
arrow 2.png

#4

Tot stand brengen van
onverwachte verbindingen

#5

Ontwikkelen van een
duurzame organisatie
arrow 2 flip.png

#1

Aanpakken van urgente maatschappelijke thema's:
sociale cohesie, onderwijs,
welzijn, inclusieve klimaatdialoog,
ongemakkelijke vragen 

Het was bijzonder om de wethouder

in verwarring te zien nadat ze naar

onze inzichten had geluisterd.

 

Dit is het begin van echte verandering.

Daar heb ik nu vertrouwen in.

lineke

Ervaringsdeskundige (onverwachte expert)