IMPACT
arrow 1.png

Systemische verandering vraagt om een lange adem. Met impact op verschillende momenten en niveaus. Een paar concrete (tussentijdse) resultaten van ons werk: 

arrow 2 flip.png

Totstandkoming en groei

van de Alliantie

Digitaal Samenleven

arrow 3.png
arrow 1.png

Commitment van SEE in China

om zich in te zetten voor het

behoud van de neushoorn

Aanscherping van de theory

of change achter het 
programma 'Jongeren INC' van vermogensfonds FNO

Totstandkoming van

United for Metabolic Diseases (UMD)

TOTSTANDKOMING van de

ALLIANTIE DIGITAAL SAMENLEVEN

 

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken benaderde ons met de wens voor een publiek-private samenwerking met als focus digitale inclusie. We waren al een tijd in gesprek met VodafoneZiggo over digitale balans. Op 11 maart 2019 organiseerden we een werkconferentie bij Beeld & Geluid in Hilversum om deze beide dimensies van digitalisering samen te brengen. Ervaringsdeskundigen, overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties gingen in dialoog over hoe ze samen meer zouden kunnen bereiken. Vanuit deze dynamiek ontstond de Alliantie Digitaal Samenleven. De theory of change en actieplannen ontstonden vanuit dialoog en co-creatie van alle perspectieven. Activiteiten o.a. de spraakmakende actie #échtcontact en de impactvolle ketenaanpak Allemaal Digitaal die ontstond na de uitbraak van COVID-19 waarbij vraag en aanbod van digitale apparaten bij elkaar komt.

Aanscherping van de theory of change en ontwikkeling van het ecosysteem van het programma JOngeren INC van

vermogensfonds FNO

De dialogen tussen ervaringsdeskundigen en andere spelers die (in)direct te maken hebben met jongeren met een chronische aandoening waren confronterend en verdiepend. Dankzij de openheid van alle betrokkenen werden de plannen van FNO verrijkt en aangepast. Zo werd de probleemdefinitie tegen het licht gehouden en ontstond het inzicht dat niet alleen interventies gericht op de doelgroepen nodig zijn, maar

ook acties die tot meer begrip leiden in de gehele samenleving voor de bijzondere behoeften van jongeren met een chronische aandoening. We zijn nu de verbinder van verschillende initiatieven en de hoeder van dit mens-gerichte en systemische denken. Dit legt de basis voor de ontwikkeling van een duurzaam eco-systeem van spelers en interventies.

Commitment van SEE in China

om zich in te zetten voor

het behoud van de neushoorn

Een toevallige ontmoeting bij Number 5 ontwikkelde zich tot een brede dialoog met diverse internationale spelers op het gebied van bescherming van de neushoorn. Deze Global Rhino Dialogue leidde tot een evenement in de marge van het UNEP Science Policy Business Forum van de Verenigde Naties in Nairobi in 2019. Daar committeerde Society of Entrepreneurs & Ecology (SEE) zich officieel aan de missie demand reduction from within’. Met deze vereniging van ruim 900 invloedrijke Chinese zakenmensen werken we nu verder aan het mobiliseren van zakenmensen in China en andere landen rondom de bescherming van de neushoorn, in het bijzonder het terugdringen van vraag naar producten gemaakt van de hoorn van het dier.

Ondersteuning van de totstandkoming van

United for Metabolic Diseases (UMD)

Dankzij de generositeit van een private stichting konden we ondersteuning bieden aan een vernieuwend initiatief. Het UMD structureert de samenwerking tussen universitaire medische centra op het gebied van metabole ziekten. Zo werden we het clubhuis en strategische partner van de gedreven onderzoekers achter dit initiatief. We ontwikkelden en faciliteerden dialogen tussen UMD, Stichting Metakids, bestaande stakeholders, nieuwe betrokkenen en patiëntenverenigingen. We zijn blij hier in 2020 mee verder te mogen gaan.

Theory into action met scherpte én humor.

Het vinden van common ground.

Een familiesfeer waarin je van je

eilandje komt en samen de basis legt

voor baanbrekend werk. Met Number 5

zetten we iedere keer stappen

om meer impact te maken.

CLARA VAN KARNEBEEK

UMD (United fot Metabolic Diseases)