IMPACT
arrow 1.png
arrow 2 flip.png

Systemische verandering vraagt om een lange adem. Met impact op verschillende momenten en niveaus. Een paar concrete (tussentijdse) resultaten van ons werk: 

Totstandkoming en groei

van de Alliantie

Digitaal Samenleven

arrow 3.png
arrow 1.png

 Samenwerking tussen ouders, jongeren en kinderen voor eigen regie en (gelijk)waardig herstel in de kinderopvangtoeslagenaffaire

Coalitie Anders Reizen: samenwerking op het gebied van het vormgeven en versnellen van duurzame transitie(s)

Commitment van SEE in China

om zich in te zetten voor het

behoud van de neushoorn

Verankering van duurzaamheid binnen organisaties met een systemische aanpak

arrow 2 flip.png

TOTSTANDKOMING van de

ALLIANTIE DIGITAAL SAMENLEVEN

 

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken benaderde ons met de wens voor een publiek-private samenwerking met als focus digitale inclusie. We waren al een tijd in gesprek met VodafoneZiggo over digitale balans. Op 11 maart 2019 organiseerden we een werkconferentie bij Beeld & Geluid in Hilversum om deze beide dimensies van digitalisering samen te brengen. Ervaringsdeskundigen, overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties gingen in dialoog over hoe ze samen meer zouden kunnen bereiken. Vanuit deze dynamiek ontstond de Alliantie Digitaal Samenleven. De theory of change en actieplannen ontstonden vanuit dialoog en co-creatie van alle perspectieven. Activiteiten o.a. de spraakmakende actie #échtcontact en de impactvolle ketenaanpak Allemaal Digitaal die ontstond na de uitbraak van COVID-19 waarbij vraag en aanbod van digitale apparaten bij elkaar komt.


De zolderkamer
De Zolderkamer is een samenwerking tussen ouders, jongeren en kinderen voor eigen regie en (gelijk)waardig herstel in de kinderopvangtoeslagenaffaire. Hij bestaat uit een groeiende groep ouders, jongeren en kinderen die geloven in onafhankelijke krachtenbundeling met iedereen die ertoe doet in deze affaire. De Zolderkamer zit letterlijk onder het dak van Number 5, als onafhankelijke plek van verbinding en sociale innovatie. Doel is het opzetten en aanjagen van een inclusieve, onafhankelijke, verbindende en daadkrachtige structuur waar gedupeerden en relevante organisaties in de kinderopvangtoeslagaffaire samenwerken aan structurele en creatieve oplossingen op korte en lange termijn.

verankering van duurzaamheid binnen organisaties

We creëren en verankeren de duurzame koers binnen organisaties (van ministerie en MKB tot vervoerbedrijf). Dit doen we aan de hand van een mensgerichte, holistische aanpak met co-creatie sessies. Hierbij gebruiken we de ijsberg, een krachtige metafoor voor systeemdenken: systemen zijn als grote ijsbergen. Alleen het topje is zichtbaar (bovenstroom), maar juist wat er onder water zit (onderstroom) bepaalt uiteindelijk de echte verankering en daarmee de duurzame zichtbare impact.

 

Coalitie Anders Reizen
De Coalitie Anders Reizen is een kennisnetwerk van bedrijven die samen werken aan het verduurzamen van hun zakelijke mobiliteit. Doelstelling is het halveren van de CO2-uitstoot van zakelijke mobiliteit binnen tien jaar.

 

 

Commitment van SEE (china): inzet voor behoud van de neushoorn

Een toevallige ontmoeting bij Number 5 ontwikkelde zich tot een brede dialoog met internationale spelers op het gebied van bescherming van de neushoorn. Deze Global Rhino Dialogue leidde tot een evenement in de marge van het UNEP Science Policy Business Forum van de VN in Nairobi (2019). Daar committeerde Society of Entrepreneurs & Ecology (SEE) zich officieel aan de missie 'demand reduction from within’. Deze vereniging van ruim 900 invloedrijke Chinese zakenmensen werkten eerder aan het mobiliseren van zakenmensen in China en andere landen rondom de bescherming van de neushoorn.

Theory into action met scherpte én humor.

Het vinden van common ground.

Een familiesfeer waarin je van je

eilandje komt en samen de basis legt

voor baanbrekend werk. Met Number 5

zetten we iedere keer stappen

om meer impact te maken.

CLARA VAN KARNEBEEK

UMD (United fot Metabolic Diseases)