HOE WE WERKEN
arrow 1.png
arrow 2.png
INCLUSIEF  &  STRATEGISCH
We identificeren collectieve behoeften en helpen duurzame plannen en impactvolle allianties smeden. We betrekken mensen met uiteenlopende perspectieven en ervaring. We stellen fundamentele vragen en luisteren tussen de regels door.
VEILIG & VERRASSEND
We bewaken de grote lijnen en de kleine details. We respecteren ieders inbreng in het gezamenlijke (denk)proces. De doordachte structuur en onverwachte sfeer – in persoon en digitaal –  schept een veilige omgeving.
VERTRAGEND & VERSNELLEND
We helpen alle spelers om in dezelfde film te komen. Zo ontstaat een gedeeld begrip en breed gedragen eigenaarschap. Samen aan de start tot de kern komen, zorgt ervoor dat vervolgstappen niet vrijblijvend zijn en daarmee dus effectiever.
arrow 2.png
arrow 3.png
arrow 1.png
arrow 1.png
CONNECTING FOR IMPACT

CONnecting for impact

methodologie

Als onafhankelijke verbinder en procesbegeleider brengen we mensen met uiteenlopende ervaringen, kennis en achtergronden bijeen om samen complexe vraagstukken aan te pakken. Ieder proces is anders maar de volgende onderdelen blijken altijd nodig voor alliantievorming met structurele impact: 

1. Scope the field

Hoe verloopt de huidige aanpak? Waarom is verandering nodig? Is er versnippering of juist eenduidigheid? Waar liggen obstakels en kansen? 

2. Gather (un)expected players

Wie is al betrokken en wie mist nog? Wat zijn ieders individuele doelen? Is er commitment om vanuit gezamenlijkheid groter te denken?

3. Explore shared ambitions

Waar verschillen perspectieven en waarom? Is er een gedeeld beeld van de nodige aanpak? Wat is de gezamenlijke missie op korte en lange termijn?

4. Forge alliance

Welke obstakels moeten worden weggenomen? Wie committeren zich aan de gezamenlijke aanpak?  Wat is de beste rolverdeling om tot echte samenwerking te komen? 

5. Ensure sustained impact

Hoe wordt impact gedefinieerd en geëvalueerd, en voortgang bijgehouden? Hoe blijft iedereen zich inspannen voor de gezamenlijke missie?

Dialoogaanpak

in 5 stappen

 

In elke stap werken we vanuit dialoog en co-creatie. Onze aanpak is vanuit de praktijk ontstaan en is onderbouwd door denkers zoals natuurkundige David Bohm (1917-1992). Hij onderschrijft dat dialoog de methode is om samen tot een nieuwe werkelijkheid te komen:

 

"...a form of free dialogue may well be one of the most effective ways of investigating the crisis which faces society, and indeed the whole of human nature and consciousness today."

 

Verwachte én onverwachte spelers delen hun hulpvragen, inzichten en ervaringen. Het onderscheid tussen belangen en perspectieven wordt transparant. De vertraging crëert de ruimte voor verrassende wendingen die nodig zijn voor nieuwe denkrichtingen.  

 

Het proces is dynamisch, maar vijf stappen zijn altijd cruciaal:

 

  • Definiëren van het probleem

  • Ontrafelen van blinde vlekken, rode vlaggen en behoeften

  • In kaart brengen van bestaande oplossingen

  • Vormgeven van theory of change

  • Ontwikkelen van actieplan

"Real dialogue is where two or more people become willing to suspend their certainty in each other's presence." (David Bohm)

ONZE WAARDEN
arrow 1.png
arrow 3.png

AUTONOMIE

Bereidheid om vrij van ego, gebaande paden en eigenbelang te bedenken wat echt nodig is.

NIEUWSGIERIGHEID

Oprechte interesse in anderen en hun onverwachte inzichten.

GELIJKWAARDIGHEID

Wederzijds respect en waardering

voor diverse perspectieven.

BESCHEIDENHEID

Kritische reflectie op eigen opstelling, aannames en rol.

ACTIEGERICHTHEID

Voorwaartse houding ten dienste

van heldere stappen en concrete

uitkomsten.

Number 5 versterkt mijn vertrouwen in mensen.

De bijeenkomsten geven energie en zingeving.

MAAIKE

Ervaringsdeskundige (onverwachte expert)